takm_b9
takm_b9
連携済み ルーキー Lv3

takm_b9さんのMyスマホ

持っている端末
5
Mi 11 Lite 5G
Mi 11 Lite 5G
docomo  mineo(docomo)
iPhone SE (第2世代)
iPhone SE (第2世代)
docomo  mineo(docomo)
持っていた端末
持っていた端末はまだありません。
欲しい端末
欲しい端末はまだありません。